Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 11:33 08/08/2020  

kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 năm 2020

UBND HUYỆN A LƯỚI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

Số:     /KH-TTGDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

A Lưới, ngày      tháng 07 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 năm 2020

Căn cứ Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 27 tháng 07 năm 2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn số 808/UBND-YT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số 821/UBND-YT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế về Thực hiện Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh; Nay Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 năm 2020 Trung tâm GDNN-GDTX huyện A Lưới triển khai một số biện pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. CÁC BIỆN PHÁP CHUNG:

1. Nâng cao ý thức của cán bộ giáo viên, nhân viên về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân để đảm bảo sức khỏe; Nghiêm túc chấp hành chủ trương cách li tại nhà, thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định và hạn chế tụ tập nơi đông người.

2. Thực hiện việc khai báo y tế tại nơi cư trú và khai báo y tế trên phần mềm điện tử  khẩn trương kịp thời và đúng sự thật. Tiến hành xét nghiệm Test nhanh tại Trung tâm y tế huyện và giữ nguyên tình trạng cách li tại nhà đủ 14 ngày.

3. Tăng cường tuyên truyền công tác vệ sinh phòng dịch; cán bộ giáo viên nhân viên tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; mang khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định và hạn chế tụ tập nơi đông người.

4. CBCCVC thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trên các kênh thông tin chính thức của Bộ Y Tế, Đài truyền hình Việt Nam, các báo đài chính thống… có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; mang khẩu trang và báo ngay cho Trung tâm y tế huyện khi có dấu hiệu của dịch bệnh.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công đoàn cơ sở Trung tâm GDNN-GDTX

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn cách thức vệ sinh cá nhân, cách sử dụng khẩu trang phòng dịch và khai báo y tế.

- Nắm bắt kịp thời các thông tin tình hình sức khỏe của đoàn viên để có biện pháp ứng phó, giải quyết kịp thời.

- Tích cực tham mưu các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại Trung tâm.

2. Tổ Hành chính – Tổng hợp

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, các biện pháp đề phòng dịch bệnh trong Trung tâm. khai báo y tế tại nơi cư trú và các phần mềm, xét nghiệm máu

- Thường xuyên giám sát, đốc thúc nhân viên dọn dẹp vệ sinh phòng làm việc, nhà vệ sinh và khuôn viên Trung tâm.

- Trang bị nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng rửa tay cho đơn vị.

- Chú trọng công tác trực và bảo vệ an ninh cơ quan trong mùa dịch.

3. Tổ Giáo dục thường xuyên, tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp và tổ Giáo vụ

- Thực hiện việc khai báo y tế tại nơi cư trú và khai báo y tế trên phần mềm điện tử  khẩn trương kịp thời và đúng sự thật. Tiến hành xét nghiệm Test nhanh tại Trung tâm y tế huyện và giữ nguyên tình trạng cách li tại nhà đủ 14 ngày.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc chủ trương cách li tại nhà (trong vòng 14 ngày). Thường xuyên giữ gìn vệ sinh cá nhân để đảm bảo sức khỏe. Trường hợp khi có dấu hiệu của dịch bệnh báo cáo ngay đến Trung tâm Y tế huyện.

Dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới đang diễn biến phức tạp đề nghị các bộ phận, cá nhân chủ động thực hiện các nội dung trên và báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 năm 2020 khi phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh hoặc gặp khó khăn./.

Nơi nhận:

- Giám đốc;

- Các phó Giám đốc;

- BCH Công đoàn;

- Các tổ trưởng;

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Số lượt xem : 672