Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban giám đốc

Ban giám đốc

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Giám đốc

 Họ và tên  Lê Đình Chinh
Chức vụ: Giám đốc
Email: chinhhoahoc75@gmail.com
Điện thoại: 0914623392
Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

H VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 4703