Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 25/08/2012  

Tổ Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại: 0935022977
Email: toannt.txal@hue.edu.vn
 
Tổ Hành chính-Tổng hợp bao gồm các bộ phận: Kế toán, Văn thư, thủ quỹ, thư viện, thiết bị, cơ sở vật chất... trực thuộc sự chỉ đạo của Giám đốc
Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Toán
Chuyên môn: Đại học sư phạm toám
Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng
Điện thoại: 0935022977
Email: toannt.txal@hue.edu.vn
Tổ phó:

Nguyễn Trường Bôn

Chuyên môn: Trung cấp kế toán
Lĩnh vực phụ trách: Quản lí tài sản
Điện thoại: 0985090927
Email: bonnt.txal@hue.edu.vn
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Thị Thương 01222272456 Cụm 1, Thị trấn A Lưới, TT Huế thuongc39@gmail.com.vn
2

Hồ Văn Thương

  Hồng Kim, A Lưới, TTH  
3 Hồ Văn Lành   Cụm 6, Thị TrấnA Lưới, TT Huế  
         

Số lượt xem : 1859