Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:03 20/09/2021  

Tuần 38 năm 2021
Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/09/2021)

- BGĐ: 7h00 họp giao ban tại UBND huyện (Giám đốc)

- Tổ HC - TH: Cập nhật, xử lý công văn; Làm công tác chuyên môn; Tổng hợp kế hoạch tuần của đơn vị.

- Tổ GDTX: Giảng dạy theo TKB

- Tổ ĐN - HN: Giảng dạy theo TKB.

- BGĐ: Chỉ đạo công tác chuẩn bị tiếp Sở GD.

- Tổ HC - TH: Cập nhật, xử lý công văn; Làm công tác chuyên môn.

- Tổ GDTX: Chuyên trách báo cáo kết quả công tác huy đông học viên các lớp cũ; công tác mở các lớp mới

- Tổ ĐN - HN: Gửi giấy mời ký Quy chế phổi hợp  

Thứ Ba
(21/09/2021)

- Tổ Giáo vụ: Hoàn thiện kế hoạch giáo dục năm học của tổ chuyên môn.

- Tổ GDTX: Giảng dạy theo TKB

- Tổ ĐN - HN: Giảng dạy theo TKB

- Tổ GDTX: Giáo viên nộp Kế hoạch cá nhân, Kế hoạch năm học.

- Tổ ĐN - HN: Hoàn thành kế hoạch cá nhân, kế hoạch SDTB, Dự trù kinh phí phôi liệu dạy nghề phổ thông

Thứ Tư
(22/09/2021)

- Tổ GDTX: Giảng dạy theo TKB

- Tổ ĐN - HN: Giảng dạy theo TKB

 

- Tổ Giáo vụ: Rà soát thí sinh trúng tuyển đại học 2021, lập danh sách gửi về Sở GD.

- Tổ GDTX: GV chuyên trách về làm việc với các xã để nắm tình hình huy động các lớp phổ cập.

- Tổ ĐN - HN: Ký Quy chế phối hợp với các trường phổ thông.

Thứ Năm
(23/09/2021)

- 8 giờ 00p Lao động cơ quan (toàn thể, trừ GV có tiết dạy)

- BGĐ: Chỉ đạo công tác chuẩn bị tiếp Sở GD.

- Tổ Giáo vụ: Cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Tổ GDTX: Giảng dạy theo TKB

- Tổ ĐN - HN: Giảng dạy theo TKB

 

- 16 giờ 00p Lao động cơ quan nếu trời không mưa (toàn thể, trừ GV có tiết dạy)

- Tổ HC-TH: Chuẩn bị phòng họp để đón lãnh đạo Sở GD lên kiểm tra.

- Tổ GDTX: GV chuyên trách về làm việc với các xã để nắm tình hình huy động các lớp phổ cập.

- Tổ ĐN - HN: Nộp kế hoạch cá nhân, kế hoạch SDTB, Dự trù kinh phí phôi liệu dạy nghề phổ thông

Thứ Sáu
(24/09/2021)

- 8 giờ 00p BGĐ, TTCM: Tiếp lãnh đạo Sở GD.

- Tổ Giáo vụ: Cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Tổ GDTX: Chuyên trách báo cáo kết quả công tác huy đông học viên các lớp cũ; công tác mở các lớp mới (bằng văn bản)

- Tổ ĐN - HN: Giảng dạy theo TKB

 

- Tổ Giáo vụ: Cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Tổ GDTX: Chuyên trách báo cáo kết quả công tác huy đông học viên các lớp cũ; công tác mở các lớp mới (bằng văn bản)

- Tổ ĐN - HN: Giảng dạy theo TKB; 16 h họp Tổ chốt số liệu học sinh các lớp nghề.

Thứ Bảy
(25/09/2021)

- Trực bảo vệ cơ quan.

- Theo dõi, quản lý lớp lái xe hạng B2.

- Trực bảo vệ cơ quan.

- Theo dõi, quản lý lớp lái xe hạng B2.

Chủ Nhật
(26/09/2021)

- Trực bảo vệ cơ quan.

- Theo dõi, quản lý lớp lái xe hạng B2.

- Trực bảo vệ cơ quan.

- Theo dõi, quản lý lớp lái xe hạng B2.