Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 09:48 22/02/2021  

Tuần 7 năm 2021
Từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/02/2021)

- 8 giờ 00p họp giao ban tại UBND huyện. (Đ/c Minh)

- CB, BGĐ, CĐ, CTCM: Làm việc theo kế hoạch.

- Tổ HC-TH: Cập nhật, xử lý công văn; Làm công tác chuyên môn; Kiểm tra và sắp xếp phòng thiết bị. (Cả tuần).

- Tổ ĐTN – HN: Giảng dạy theo thời khóa biểu học kì II; Tiếp tục tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng CDNN; Đi cơ sở nắm hình học sinh học nghề phổ thông sau tết. (Cả tuần).

- Tổ Giáo vụ: Phối hợp tổ GDTX, lập danh sách, bàn giao hồ sơ, học bạ tồn đọng khối THCS; Lập danh sách học viên bỏ học học kỳ I năm học 2020 – 2021; Nhận hồ sơ cần bổ sung của lớp 12; Kiểm tra, theo dõi tình hình học tập các lớp GDTX cấp THCS & THPT. (Cả tuần).

- Tổ GDTX: Giảng dạy theo thời khóa biểu học kì II; Sắp xếp lại hồ sơ học bạ các lớp phổ cập; Giáo viên chủ nhiệm và chuyên trách đi vận động HV các lớp PC THCS đến lớp sau khi  nghỉ tết. (Cả tuần).

- 14h30: Triển khai Công văn mới của Bộ và Sở Giáo dục. (Tổ GDTX).

Thứ Ba
(16/02/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- Giảng dạy và học tập theo TKB + Dạy bù tăng tiết.

Thứ Tư
(17/02/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- Giảng dạy và học tập theo TKB + Dạy bồi dưỡng HV giỏi.

Thứ Năm
(18/02/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- Giảng dạy và học tập theo TKB + Dạy bù tăng tiết.

- 15h00: Lao động hưởng ứng ngày chủ nhật xanh.(Toàn thể)

Thứ Sáu
(19/02/2021)

- Giảng dạy và học tập theo TKB

- Xây dựng kế hoạch tuần 25. (Các tổ, đoàn thể).