Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:18 29/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

- 8 giờ 00p họp giao ban tại UBND huyện. (Đ/c Giám đốc)

- CB, BGĐ, CĐ; Làm việc theo kế hoạch.

- Tổ HC-TH; Cập nhật, xử lý công văn; Làm công tác chuyên môn. kiểm kê CSVC, thiết bị sau kỳ thi nghề phổ thông.(Cả tuần).

- Tổ ĐTN – HN: Tham mưu các quyết định, hồ sơ mở lớp ĐTN “ Kỹ thuật trồng hoa: khóa 2 năm 2020. 

- Tiếp tục hoàn thành phiếu đánh giá, chấm điểm, phân loại viên chức; bài thu hoạch BDTX, SKKN, Báo cáo thành tích cá nhân.

- Báo cáo Tài chính cho GĐ (Kế toán, thủ quỹ).

- Báo cáo tháng 6, kế hoạch tháng 7 cho GĐ (các tổ).

- Tổ GDTX: Ôn tập thí sinh tự do khối 12 (Theo TKB mới). GVCN + Chuyên trách về cơ sở huy động Hv lớp Phổ cập đến lớp. Giảng dạy tiếng Paco-Tà ôi. Gv hoàn thành hồ sơ các khối lớp 11 & 12. Kiểm tra hồ sơ lớp 9

 (Cả tuần). Dạy học tuần 29 các lớp phổ cập. Xét TN THCS theo QĐ.

- Tổ Giáo vụ: Chuẩn bị cho công tác thi tốt nghiệp: Phục vụ công tác chấm kiêm tra, chấm thi thử, tổng hợp điểm thi; in danh sách phiếu đăng ký dự thi, thăm dò thí sinh thi tốt nghiệp; Duyệt thông tin đăng ký dự thi tren phần mềm quản lí thi tốt nghiệp (Cả tuần).

- 13h30: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại Sở Giáo dục (T. Sửu)

Thứ Ba
(30/06/2020)

- 8 h00 họp Hội đồng xét SKKN (theo QĐ). Xét thi đua các lớp phổ cập. 9 h00p làm việc với Trung tâm Hương Trà (BGĐ, các đc được phân công).

- Làm việc theo kế hoạch.

- Báo cáo số liệu Công đoàn cuối năm (theo mẫu LĐLĐ). (Công đoàn).

- 15 h00 họp Hội đồng xét SKKN (theo QĐ). Xét thi đua các lớp phổ cập. 

Thứ Tư
(01/07/2020)

- Làm việc theo kế hoạch.

- Khai giảng lớp “Kỹ thuật trồng hoa” khóa 2 năm 2020.

- Xét tốt nghiệp khối 9- THCS. (Hội đồng xét TN THCS)

- Làm việc theo kế hoạch.

- Xét tốt nghiệp khối 9- THCS. (Hội đồng xét TN THCS)

Thứ Năm
(02/07/2020)

- Làm việc theo kế hoạch.

- 8 h00p Xét SKKN (HĐ và GV đăng ký CSTĐ). 

- Làm việc theo kế hoạch.

- Họp tổ đánh giá kết quả họat động tháng 6, triển khai kế hoạch tháng 7/2020. (các tổ).

Thứ Sáu
(03/07/2020)

- 8h00p dự Hội nghị huyện ủy lần thứ 21 (mở rộng) tại HT huyện ủy (Bí thư, phó bí thư Chi bộ).

- Nộp BDTX tại thầy Minh. (Các tổ).

- 7 h 30p. Lao động cơ quan. (Toàn thể)

- 14h00 họp Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn.

- Xây dựng kế hoạch tuần 50 và kế hoạch tháng 7 năm học 2019 – 2020. (CĐ, Các Tổ).

Thứ Bảy
(04/07/2020)

- Giảng dạy lớp chứng chỉ tiếng Pa kô-Tà ôi

- Quản lí và theo dõi lớp liên kết đào tạo (Tổ ĐTN – HN & tổ HC – TH). 

- Giảng dạy lớp chứng chỉ tiếng Pa kô-Tà ôi

- Quản lí và theo dõi lớp liên kết đào tạo (Tổ ĐTN – HN & tổ HC – TH). 

Chủ Nhật
(05/07/2020)

- Quản lí và theo dõi lớp liên kết đào tạo. (Tổ ĐTN – HN & tổ HC – TH).

- Quản lí và theo dõi lớp liên kết đào tạo. (Tổ ĐTN – HN & tổ HC – TH).