Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KHSDTB MONSU_LOP 12

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: LỊCH SỬ_NĂM HỌC: 2015-2016               Họ và tên giáo viên:       Kô Mộng Ly.           Tổ: Phổ cập và Bổ túc văn hóa_Đơn vị_Trung Tâm GDTX A Lưới.           Được phân công giảng dạy...