Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KHSDTB MONSU_LOP 12

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: LỊCH SỬ_NĂM HỌC: 2015-2016               Họ và tên giáo viên:       Kô Mộng Ly.           Tổ: Phổ cập và Bổ túc văn hóa_Đơn vị_Trung Tâm GDTX A Lưới.           Được phân công giảng dạy...