Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Danh mục thiết bị

Danh mục thiết bị

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
DANH MỤC BẢN ĐỒ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ

DANH MỤC BẢN ĐỒ MÔN LỊCH SỬ   STT TÊN BẢN ĐỒ  SỐ LƯỢNG  (BẢN) SỐ HIỆU GHI CHÚ 1 Ba tầng áp bức 1 7   2 Các hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 (L9) 1 30   3 Các nước đế quốc xâu ...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN NGHỀ SỬA XE MÁY

  DANH MỤC ĐỒ SỬA XE MÁY               STT Tên đồ dùng Loại  Số lượng (cái) Ghi chú 1 Clê vòng 17 - 19 3   2 Clê vòng 14 - 17 4   3 Clê vòng   4   4 Clê vòng 21 - 23 4   5 Clê vòng   4   6 Clê vòng   2   7 Clê vòng lục giác 17 - 23 4   8 Típ lục giác  T8 4   9 Típ ...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN NGHỀ NGHỀ CẮT MAY

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ TRONG KHO   STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH GHI CHÚ MÔN CẮT MAY   1 Bàn + chân máy đã lắp ráp 10 bộ   2 Bàn đạp mới 12 cái   3 Bàn mới 8 cái   4 Bàn ủi Philip 1 cái   5 Bánh xe mới  13 cái   6 Chân máy còn...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN ĐIỆN DÂN DỤNG

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ TRONG KHO   STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH GHI CHÚ MÔN ĐIỆN DÂN DỤNG   1 Ấm điện 4 cái 1 cái ko có dây cắm 2 Aptomat 4 cái   3 Bàn là 7 cái   4 Bảng điện nhựa cũ 74 bảng   5 Bảng điện nhựa mới 60 bảng   6 Bếp điện 6 cái   7 Bộ...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC

                                      SỔ THEO GIỎI HOÁ CHẤT NĂM 2015 Tên thiết bị  Đơn vị tính  Số lượng  Ghi chú  HOÁ CHẤT 10 1 Nước cất (H2O) Lít  1   2 Cồn etnol (Công nghiệp) Lít  1   3 Dung dịch bêndic+CuSO4 Lít  1   4 Natri hiđroxit  (NaOH) Kg 1   5 A Xít clohiđric   (HCL) Lít  1   6 Dung dịch Kalilốt tua    (KL) Lít  1   HOÁ CHẤT 11 1 KaLi...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ TRONG KHO STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ MÔN SINH HỌC 1 Mô hình nguyên phân, giảm phân 2 bộ    2 Mô hình cấu trúc không gian ADN  3 bộ 1 bộ...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ

STT TÊN THIẾT BỊ số lượng GHI CHÚ MÔN VẬT LÝ 1 BTN thực hành đo thành phần nằm ngang  của từ trường trái đất 5 bộ   2 Đồng hồ đo thời gian hiện số + Hộp công tắc 6...