Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Danh mục thiết bị

Bổ túc văn hóa

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
DANH MỤC BẢN ĐỒ DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ

DANH MỤC BẢN ĐỒ MÔN LỊCH SỬ   STT TÊN BẢN ĐỒ  SỐ LƯỢNG  (BẢN) SỐ HIỆU GHI CHÚ 1 Ba tầng áp bức 1 7   2 Các hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 (L9) 1 30   3 Các nước đế quốc xâu ...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC

                                      SỔ THEO GIỎI HOÁ CHẤT NĂM 2015 Tên thiết bị  Đơn vị tính  Số lượng  Ghi chú  HOÁ CHẤT 10 1 Nước cất (H2O) Lít  1   2 Cồn etnol (Công nghiệp) Lít  1   3 Dung dịch bêndic+CuSO4 Lít  1   4 Natri hiđroxit  (NaOH) Kg 1   5 A Xít clohiđric   (HCL) Lít  1   6 Dung dịch Kalilốt tua    (KL) Lít  1   HOÁ CHẤT 11 1 KaLi...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN SINH HỌC

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ TRONG KHO STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ MÔN SINH HỌC 1 Mô hình nguyên phân, giảm phân 2 bộ    2 Mô hình cấu trúc không gian ADN  3 bộ 1 bộ...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ

STT TÊN THIẾT BỊ số lượng GHI CHÚ MÔN VẬT LÝ 1 BTN thực hành đo thành phần nằm ngang  của từ trường trái đất 5 bộ   2 Đồng hồ đo thời gian hiện số + Hộp công tắc 6...