Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Tài nguyên » Danh mục thiết bị

NGhề PT

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN NGHỀ SỬA XE MÁY

  DANH MỤC ĐỒ SỬA XE MÁY               STT Tên đồ dùng Loại  Số lượng (cái) Ghi chú 1 Clê vòng 17 - 19 3   2 Clê vòng 14 - 17 4   3 Clê vòng   4   4 Clê vòng 21 - 23 4   5 Clê vòng   4   6 Clê vòng   2   7 Clê vòng lục giác 17 - 23 4   8 Típ lục giác  T8 4   9 Típ ...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN NGHỀ NGHỀ CẮT MAY

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ TRONG KHO   STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH GHI CHÚ MÔN CẮT MAY   1 Bàn + chân máy đã lắp ráp 10 bộ   2 Bàn đạp mới 12 cái   3 Bàn mới 8 cái   4 Bàn ủi Philip 1 cái   5 Bánh xe mới  13 cái   6 Chân máy còn...

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN ĐIỆN DÂN DỤNG

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ TRONG KHO   STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH GHI CHÚ MÔN ĐIỆN DÂN DỤNG   1 Ấm điện 4 cái 1 cái ko có dây cắm 2 Aptomat 4 cái   3 Bàn là 7 cái   4 Bảng điện nhựa cũ 74 bảng   5 Bảng điện nhựa mới 60 bảng   6 Bếp điện 6 cái   7 Bộ...