Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Tài nguyên » Kế hoạch sử dụng thiết bị

Kế hoạch sử dụng thiết bị lớp 12B/1

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
thiet bi av 12

thiet bi anh van 12

kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn sinh học lớp 12

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC       NĂM HỌC: 2015-2016                 Họ và tên giáo viên: Hồ Thị Mai Đặng           Tổ: Phổ cập_BTVH . Đơn vị: Trung tâm GDTX A Lưới           Được phân công giảng dạy lớp: 12B1,12B2 -         Căn...

Kế hoạch sử dụng thiết bị lớp 12 - Môn Địa lý - GV Phạm Hữu Trữ

Kế hoạch sử dụng thiết bị địa lý lớp 12 của Phạm Hữu Trữ