Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

 » Tài nguyên » Kế hoạch sử dụng thiết bị

Kế hoạch sử dụng thiết bị lớp 12B/1

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
thiet bi av 12

thiet bi anh van 12

kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn sinh học lớp 12

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC       NĂM HỌC: 2015-2016                 Họ và tên giáo viên: Hồ Thị Mai Đặng           Tổ: Phổ cập_BTVH . Đơn vị: Trung tâm GDTX A Lưới           Được phân công giảng dạy lớp: 12B1,12B2 -         Căn...

Kế hoạch sử dụng thiết bị lớp 12 - Môn Địa lý - GV Phạm Hữu Trữ

Kế hoạch sử dụng thiết bị địa lý lớp 12 của Phạm Hữu Trữ