Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 27 tháng 02 năm 2021

 » Tài nguyên » Kế hoạch sử dụng thiết bị

Kế hoạch sử dụng thiết bị lớp 12B/2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch sử dụng thiết bị Môn Địa lý lớp 12 - A Roàng

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: ĐỊA LÝ- NĂM HỌC: 2018-2019                                                                                -             Họ và tên giáo viên:  PHẠM HỮU TRỮ           Tổ: GDTX  -  Đơn vị:Trung tâm GDNN-GDTX A Lưới           Được phân công giảng dạy lớp: 12B2-A...