Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Phần mềm hữu ích

Phần mềm ứng dụng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ADOBE PRESENTER

Đề nghị các Thầy cô tải tài liệu để tham khảo thêm trong quá trình sử dụng phần  mềm ADOBE PRESENTER  và tải phần mềm trong thư mục kèm theo để cài đặt và sử dụng