Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

 » Tài nguyên » Phần mềm hữu ích

Phần mềm ứng dụng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ADOBE PRESENTER

Đề nghị các Thầy cô tải tài liệu để tham khảo thêm trong quá trình sử dụng phần  mềm ADOBE PRESENTER  và tải phần mềm trong thư mục kèm theo để cài đặt và sử dụng