Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Tài nguyên » Phần mềm hữu ích

Phần mềm ứng dụng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ADOBE PRESENTER

Đề nghị các Thầy cô tải tài liệu để tham khảo thêm trong quá trình sử dụng phần  mềm ADOBE PRESENTER  và tải phần mềm trong thư mục kèm theo để cài đặt và sử dụng