Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Văn bản-quy chế

Giáo dục thường xuyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Quý thầy cô tải file đính kèm để tham khảo

Bổ sung Quy chế tổ PC & BTVH kì II.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trung Tâm GDTX A Lưới CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc Lập – Tự Do – Hanh Phúc QUY ĐỊNH, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TỔ PHỔ CẬP VÀ BỔ TÚC VĂN HÓA NĂM 2013 – 2014...