Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:26 07/11/2016  

Nâng lương đúng thời hạn,nâng phụ cấp thâm niên ngành, vượt khung 6 tháng cuối năm 2016

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên đến hạn nâng lương, thâm niên ngành, thâm niên vượt khung 6 tháng cuối năm 2016 nộp bản phô-tô quyết định nâng lương, nâng phụ cấp tương ứng gần nhất cho kế toán trước 11h ngày 10/11/2016.

Chiều ngày 10/11/2016 Hội đồng thi đua họp xét lập danh sách đề nghị nâng lương gửi Phòng Nội vụ huyện. 

Số lượt xem : 482

Các tin khác