Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:07 23/01/2017  

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

UBND HUYỆN A LƯỚI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN A LƯỚI

Tại cơ sở 1, Thôn Quang Phú, xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới

 

STT

Ngày trực

Trực ngày

(Từ 6h sáng đến 18h)

Trực đêm

(Từ 18h đến 6h sáng hôm sau)

Trực lãnh đạo

(Trực cả 2 cơ sở)

Ghi chú

(vệ sinh phòng trực, nước uống)

Tên CBGVNV trực

Tên CB trực bảo vệ

01

Thứ Năm

26/01/2017

29/12 ÂL

Hữu Hoà

Nguyễn Trần  Trí Dũng

Đ/c  Măng

 

02

Thứ Sáu

27/01/2017

30/12 ÂL

Hồ Ngọc sinh

Nguyễn Trần  Trí Dũng

Đ/c Măng

 

03

Thứ Bảy

28/01/2017

01/01/ÂL

Viên Hồ Chàng

Nguyễn Trần  Trí Dũng

Đ/c Minh

 

04

Chủ Nhật

29/01/2017

02/01/ÂL

Hồ Văn Lúc

Nguyễn Trần  Trí Dũng

Đ/c Măng

 

05

Thứ Hai

30/01/2017

03/01/ ÂL

 

Nguyễn Trường Bôn

Nguyễn Trần  Trí Dũng

Đ/c Minh

 

STT

Ngày trực

Trực ngày

(Từ 6h sáng đến 18h)

Trực đêm

(Từ 18h đến 6h sáng hôm sau)

Trực lãnh đạo

(Trực cả 2 cơ sở)

Ghi chú

(vệ sinh phòng trực, nước uống)

Tên CBGVNV trực

Tên CB trực bảo vệ

06

Thứ Ba

31/01/2017

04/01/ ÂL

Hồ Ngọc Sinh

Nguyễn Trần  Trí Dũng

Đ/c Huyền

 

07

Thứ Tư

1/2/2017

05/01/ ÂL

Hồ Văn Lúc

Nguyễn Trần  Trí Dũng

Đ/c Huyền

 

08

Thứ Năm

2/2/2017

06/01/ ÂL

8 giờ sáng toàn thể cơ quan tập trung tại cơ sở 1 để dự họp đầu năm

 

NHIỆM VỤ TRỰC TẾT:

-         Trực khách đến chúc Tết cơ quan  ( chỉ tại cơ sở 1)

-         Tiếp nhận điện thoại

-         Có việc đột xuất, khẩn cấp báo cáo ngay cho lãnh đạo Trung tâm qua điên thoại di động BGĐ (0914195090;0975105243;0913439806); Công an huyện  0543878223.

-         Bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của đơn vị

-         Hết giờ trực, người trực ghi vào sổ và ký tên, để sổ tại phòng trực

-         Trong thời gian trực để sảy ra mất mát, hư hỏng tài sản thì phải bồi thường bằng gía trị tài sản đó.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

UBND HUYỆN A LƯỚI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN A LƯỚI

Tại cơ sở 2, Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới

 

STT

Ngày trực

Trực ngày

(Từ 6h sáng đến 18h)

Trực đêm

(Từ 18h đến 6h sáng hôm sau)

Trực lãnh đạo

(Trực cả 2 cơ sở)

Ghi chú

(vệ sinh phòng trực, nước uống)

Tên CBGVNV trực

Tên CBGVNV trực

01

Thứ Năm

26/01/2017

29/12/ ÂL

Phạm Hữu Trữ

Hồ Văn Thương

Đ/c Măng

 

 

02

Thứ Sáu

27/01/2017

30/12/ ÂL

Nguyễn Văn Ngua

Hồ Văn Lành

Đ/c Măng

 

03

Thứ Bảy

28/01/2017

01/01/ÂL

Kô Mộng Ly

Hồ Văn Thương

Đ/c Minh

 

04

Chủ Nhật

29/01/2017

02/01/ÂL

Hồ Văn Ngọc

Hồ Văn Lành

Đ/c Măng

 

05

Thứ Hai

30/01/2017

03/01/ ÂL

 

Kô Mộng Ly

Hồ Văn Thương

Đ/c Minh

 

STT

Ngày trực

Trực ngày

(Từ 6h sáng đến 18h)

Trực đêm

(Từ 18h đến 6h sáng hôm sau)

Trực lãnh đạo

(Trực cả 2 cơ sở)

Ghi chú

(vệ sinh phòng trực, nước uống)

Tên CBGVNV trực

Tên CBGVNV trực

06

Thứ Ba

31/01/2017

04/01/ ÂL

Nguyễn Văn Ngua

Hồ Văn Lành

Đ/c Huyền

 

07

Thứ Tư

1/2/2017

05/01/ ÂL

Hồ Văn Ngọc

Hồ Văn Thương

Đ/c Huyền

 

08

Thứ Năm

02/02/2017

06/01/ÂL

8 giờ sáng toàn thể cơ quan tập trung tại cơ sở 1 để dự họp đầu năm

 

NHIỆM VỤ TRỰC TẾT:

-         Trực khách đến chúc Tết cơ quan  (chỉ tại cơ sở 1)

-         Tiếp nhận điện thoại

-         Có việc đột xuất, khẩn cấp báo cáo ngay cho lãnh đạo Trung tâm qua điên thoại di động (0914195090;0975105243;0913439806); Công an huyện  0543878223

-         Bảo vệ cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của đơn vị

-         Hết giờ trực, người trực ghi vào sổ và ký tên, để sổ tại phòng trực

-         Trong thời gian trực để sảy ra mất mát, hư hỏng tài sản thì phải bồi thường bằng gía trị tài sản đó.

 

GIÁM ĐỐC

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 610

Các tin khác