Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX A Lưới tổ chức tuyên truyền An Toàn Giao Thông
Nhằm mục đích đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông, ngày 30/10/2013 Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX A Lưới phối hợp với Công An huyện A Lưới tổ chức buổi tuyên truyền ATGT cho các học viên của Trung Tâm.