Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX A Lưới tổ chức tuyên truyền An Toàn Giao Thông
Nhằm mục đích đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông, ngày 30/10/2013 Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX A Lưới phối hợp với Công An huyện A Lưới tổ chức buổi tuyên truyền ATGT cho các học viên của Trung Tâm.