Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Tin tức » Tin hoạt động

Tin hoạt động

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982- 20/11/2017

  • KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ 2015
    Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015; các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT về hoạt động trong hè 2015; căn cứ vào tình hình thực tế ...

  • Công văn 2232 /SGD&ĐT-VP
    Công văn 2232 /SGD&ĐT-VP ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Sở GD-ĐT TT Huế về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký, triển khai ...

Trang 1/4
1 2 3 4